Thomas Kjellströms Stroketeamsrådspris

Stroketeamrådspriset instiftades 2015 av det svenska stroketeamrådet. Med priset vill rådet uppmärksamma enskilda personer som har haft ett särskilt betydelse för utveckling av stroketeamkongresserna och/eller stroketeamsutveckligen i Sverige.

Thomas Kjellström har utsetts till den första pristagaren av Stroketeamrådspriset 

Thomas Kjellströms stroketeamrådspris och tillika Hedersmedlem i stroketeamrådet 2018 tilldelas

Daniela Bjarne 

Daniela Bjarne har under många år på ett mycket framgångsrikt sätt drivit patient- och närståendes situation inom strokeområdet.

Hon har outtröttligt bevakat patient- och närståendes villkor och varit synnerligen aktiv nationellt bl a som ledamot i Riksstrokes styrgrupp och i priogrupper vid framtagande av Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer

Hon har varit central i strokekompetensutbildningen.

Daniela är en kämpe för det goda!