Stiftelsen för internationell forskning och utveckling inom angiologi

På initiativ Thomas Kjellström 2012 kom tanken upp att aktivera stiftelsen genom att ändra i styrelsens sammansättning och att kunna använda stiftelsen mera framöver men då med mera strokefokus inom angiologin. 


Från och med 2013 består styrelsen av:

  • Hélène Pessah-Rasmussen - Malmö - ordförande
  • Daniela Bjarne - Hägersten
  • Per Wester - Umeå o Sthlm
  • Peter Appelros - Örebro
  • Thomas Kjellström - Hven som 2020 blivit ersatt av Anders Gottsäter - Malmö 

Revisor i stiftelsen är Rolf Nilsson Revisionsbyrå - Malmö