Mona Brittons pris för god strokevård

Professor Mona Britton var en pionjär och inspiratör för modern svensk strokevård. Från början av 1970-talet arbetade hon med strokevård vid Serafimerlasarettet, Danderyds sjukhus och St Görans sjukhus i Stockholm. Hon var en av centralgestalterna i utvecklingen av den skandinaviska strokeenhetsmodellen där ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier är en avgörande komponent. Hon var också mycket engagerad i utbildningsfrågor och tog bl a intiativet till dagens strokekompetensbevis. Hennes omfattande strokeforskning var inriktad på att lösa praktiska problem i den kliniska vardagen. Mona Britton avled 2006 vid 67 års ålder.


Syfte: Mona Britton-prisets syfte är att belöna stroketeamarbete av särskilt stort värde för svensk strokevård, i första hand nyskapande insatser med goda förutsättningar att utveckla strokevården också utanför den egna enheten.

Utdelning: Priset utdelas under de nationella stroketeamkongresserna. Prissumman är på 10.000:-

Vem får priset: Priset utdelas i första hand för teaminsatser, dvs. insatser där flera professioner i vården och/eller omsorgen samarbetar. Ett team kan också innefatta t ex patientorganisationer, anhöriga eller beslutsfattare. Det finns inga begränsningar i vilka typer av insatser som kan belönas.

Hur går nomineringen och urvalet till? Man kan nominera såväl sitt eget team som andra team för insatser eller projekt. Urvalet baseras på nominering till nationella stroketeamrådet som gör urvalet och utser pristagare.


Några av de kriterier som bedömningskommittén använder är: 

  • direkt betydelse för patienter och/eller anhöriga
  • flera kategorier av vård/omsorgspersonal, patienter, anhöriga m fl involverade
  • nyskapande
  • möjligheter att spridas till andra enheter inom vård eller omsorg
  • motiveringens styrka

Det finns inga begränsningar i vem/vilka som kan ansöka om eller nominera till priset.

Ansökningar eller nomineringar skickas till hilda@mkon.se tillsammans med en beskrivning av verksamheten (max 1500 ord).