Nationella Stroketeamrådet

Uppgifter & Funktion

 • Övergripande ansvar för återkommande nationella stroketeamkongresser och stroketeamdagar med fokus på stroketeam och anhöriga.
 • Nationella stroketeamkongresserna hålls vartannat år och alterneras med Nationella stroketeamdagarna som hålls vartannat år.
 • Utse lokala arrangörer av stroketeamkongresser.
 • Medverka och stödja lokala organisationskommittéer.
 • Ansvara för upplägg och innehåll av nationella stroketeamdagarna.
 • Utse: 
 • PO Westers föreläsare inför varje kongress.
 • Mona Brittons pris för god strokevård i anslutning till varje kongress.
 • Thomas Kjellströms stroketeamrådspris till varje kongress.

Organisation

 • Bred organisation inom svensk strokevård och forskning med tio ledamöter.
 • Ledamöter sitter under en mandatperiod på fyra år.
 • Strokteamkongressen väljer ledamöter på förslag från stroketeamrådets valberedning.
 • Rådet väljer ordförande inför varje mandatperiod.
 • En representant för patient/närstående är sedan 2010 ständigt adjungerad till Stroketeamrådet.
 • Hedersledamöter utses av rådet
 • Rådet sammanträder minst en gång årligen vid protokollförda möten.
 • Rådet redovisar verksamhet på stroketeamkongresser/stroketeamdagar.

Ledamöter i Stroketeamrådet

Valda ledamöter

Valda för perioden 2018-2022

 • Katharina Sunnerhagen - läkare - Göteborg
 • Ingrid Lindgren - fysioterapeut - Skåne
 • Hélène Pessah Rasmussen - läkare - Skåne
 • Ann-Cathrin Jönsson - sjuksköterska - Skåne 
 • Per Wester - läkare - Umeå o Sthlm - (ordf)

Valda för perioden 2016-2020*

 • Erik Lundström - läkare - Uppsala
 • Lena Henricsson - logoped - Stockholm
 • Mia von Euler - läkare - Stockholm
 • Emma Kjörk - arbetsterapeut - Göteborg 
 • Staffan Stensson - neuropsykolog - Uppsala 


*Förlängt till 2021 på grund av rådande pandemi

Ständiga ledamöter

Representant för patienter/anhöriga

 • Daniella Bjarne

Hedersledamöter

 • Kjell Asplund
 • Daniela Bjarne
 • Thomas Kjellström
 • PO Wester 

Valberedning: Peter Appelros - Örebro