Nationella Stroketeamrådet

Uppgifter & Funktion

 • Övergripande ansvar för återkommande nationella stroketeamkongresser och stroketeamdagar med fokus på stroketeam och anhöriga.
 • Nationella stroketeamkongresserna hålls vartannat år och alterneras med Nationella stroketeamdagarna som hålls vartannat år.
 • Utse lokala arrangörer av stroketeamkongresser.
 • Medverka och stödja lokala organisationskommittéer.
 • Ansvara för upplägg och innehåll av nationella stroketeamdagarna.
 • Utse: 
 • PO Westers föreläsare inför varje kongress.
 • Mona Brittons pris för god strokevård i anslutning till varje kongress.
 • Thomas Kjellströms stroketeamrådspris till varje kongress.

Organisation

 • Bred organisation inom svensk strokevård och forskning med tio ledamöter.
 • Ledamöter sitter under en mandatperiod på fyra år.
 • Strokteamkongressen väljer ledamöter på förslag från stroketeamrådets valberedning.
 • Rådet väljer ordförande inför varje mandatperiod.
 • En representant för patient/närstående är sedan 2010 ständigt adjungerad till Stroketeamrådet.
 • Hedersledamöter utses av rådet
 • Rådet sammanträder minst en gång årligen vid protokollförda möten.
 • Rådet redovisar verksamhet på stroketeamkongresser/stroketeamdagar.

Ledamöter i Stroketeamrådet

Annika Berglund: annika.berglund@regionstockholm.se

Arne Kanth: arne.kanth@strokeforbundet.se

Emma Kjörk: emma.kjork@gu.se

Hélène Pessah: helene.pessah@skane.se

Ingrid Lindgren: ingrid.lindgren@med.lu.se

Katharina Stibrant Sunnerhagen: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Lotta Ahlbertz: lotta@mkon.se

Magnus Esbjörnsson: magnus.esbjornsson@skane.se

Marie Materne: Marie.materne@oru.se

Mia-linn Arvidsson-Lindvall: mia-linn.arvidsson-lindvall@regionorebrolan.se

Patricia Hägglund: patricia.hagglund@umu.se

Åke Holmberg: ake.holmberg@regionstockholm.se 

Åsa Rejnö: asa.rejno@skaraborgsinstitutet.se


Ständiga ledamöter

Hedersledamöter

 • Kjell Asplund
 • Daniela Bjarne
 • Thomas Kjellström
 • PO Wester 

Valberedning: Peter Appelros - Örebro