Välkommen till Nationella Stroketemrådets hemsida!
Använda navigationen uppe till höger på hemsidan för all information om Stroketeamrådet.


Välkommen till
VI Stroketeamkongress i Örebro!

8-9 september 2022

Klicka här för anmälan, program och övrig information!

Digital Stroketeamdag!

Varmt välkomna till digitala stroketeamdagen den 30 september 2021
Klicka här för att anmäla dig!


I dessa fortsatta osäkra coronatider bjuder vi i Nationella Stroketeamrådet in till en digital stroketeamdag den 30 september 2021. Stroketeamdagarna hålls i normala Covid19-fria tider som fysiska träffar vartannat år mellan stroketeamkongresserna. Nästa stroketeamkongress planeras i Örebro under hösten 2022.
Vid årets digitala stroketeamdag har vi huvudfokus på "Hur kan vi vara ett stöd på patientens resa genom vårdförloppet?" med utgångspunkt i pågående personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp efter stroke/TIA.
Målet är att vi alla tillsammans ska lära oss mer om vårdförloppet efter stroke/TIA och dela med oss av goda exempel på hur vi i stroketeam i olika delar av vårdkedjan kan göra skillnad för patienter och anhöriga.
Förutom uppdatering av vårdförloppet i olika dela kommer vi i digitala bikupor, chat och mentimeter-interaktioner bl a belysa rehabilitering och teamets betydelse, patientkontrakt och hur vi kan få verkstad av strukturerad uppföljning. Vi kommer även presentera en uppdaterad version av poststroke checklista (PSC), webb-StrokeKompetensUtbildningen (webb-SKU) och en utvecklad framtida modell av triangelrevision.
Vi eftersträvar att hålla anmälningsavgiften så låg som möjligt. Ni anmäler er enskilt alternativt ert team (5-8 personer).
Väl mött på digitala stroketeamdagen 30 september 2021