Välkommen till Nationella Stroketemrådets hemsida!
Använda navigationen uppe till höger på hemsidan för all information om Stroketeamrådet.

Digital Stroketeamdag!

Varmt välkomna till digitala stroketeamdagen den 30 september 2021
Klicka här för att anmäla dig!


I dessa fortsatta osäkra coronatider bjuder vi i Nationella Stroketeamrådet in till en digital stroketeamdag den 30 september 2021. Stroketeamdagarna hålls i normala Covid19-fria tider som fysiska träffar vartannat år mellan stroketeamkongresserna. Nästa stroketeamkongress planeras i Örebro under hösten 2022.
Vid årets digitala stroketeamdag har vi huvudfokus på "Hur kan vi vara ett stöd på patientens resa genom vårdförloppet?" med utgångspunkt i pågående personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp efter stroke/TIA.
Målet är att vi alla tillsammans ska lära oss mer om vårdförloppet efter stroke/TIA och dela med oss av goda exempel på hur vi i stroketeam i olika delar av vårdkedjan kan göra skillnad för patienter och anhöriga.
Förutom uppdatering av vårdförloppet i olika dela kommer vi i digitala bikupor, chat och mentimeter-interaktioner bl a belysa rehabilitering och teamets betydelse, patientkontrakt och hur vi kan få verkstad av strukturerad uppföljning. Vi kommer även presentera en uppdaterad version av poststroke checklista (PSC), webb-StrokeKompetensUtbildningen (webb-SKU) och en utvecklad framtida modell av triangelrevision.
Vi eftersträvar att hålla anmälningsavgiften så låg som möjligt. Ni anmäler er enskilt alternativt ert team (5-8 personer).
Väl mött på digitala stroketeamdagen 30 september 2021

VI Stroketeamkongress i Örebro!

NYTT DATUM: 8-9/9 2022

Klicka här för anmälan, program och övrig information!