Välkommen till Nationella Stroketemrådets hemsida!
Använda navigationen uppe till höger på hemsidan för all information om Stroketeamrådet.

Välkommen till

XV Stroketeamkongress i Göteborg!

3-4 oktober 2024

Klicka här för mer info och anmälan

Den 3-4 oktober 2024, har vi glädjen att hälsa alla stroketeammedlemmar runtom i Sverige välkomna till den 15:e Stroketeamkongressen i Göteborg.
Temat för årets kongress är: En strokeprocess som stärker patienten? Nu finns det nationella rutiner som skapar förutsättningar för en mer jämlik vård. Flera intressanta föreläsningar kommer beröra olika delar i strokeprocessen, utmaningar som berör mänskliga rättigheter och etiska ställningstaganden. Vi kommer även ha fokus på hur ett gemensamt förhållningssätt i teamet kan stödja patientens resurser och möjlighet att vara delaktiga.

Som vanligt erbjuder vi en fördjupningsdel med valbara föreläsningar. Vi kommer också att få ta del av aktuella forskningsprojekt och förbättringsarbeten i korta föredrag.Slutligen ska nämnas att Riksstrokes användarmöte hålles i direkt anslutning till kongressen den 2 oktober.

Varmt välkomna till Göteborg!

Katharina Stibrant Sunnerhagen